Христо Иванов: “Изисква се огромна политическа воля за реформирането на съдебната система”

08_02_2015

Министърът на правосъдието Христо Иванов гостува на участниците в Националната програма “Управленски умения”.  Министър Иванов, съдия Калин Калпакчиев, член на Висшия съдебен съвет и на Съюза на съдиите, и Сава Петров, представител на Асоциацията на прокурорите, участваха в панела “Дългосрочните стратегии на България”, посветен на съдебната реформа. Христо Иванов представи визията си за съдебна реформа. “Бих искал да работим заедно, за да убедим парламентаристите в необходимостта от тези промени”, подчерта министър Иванов и сподели още, че за реформа в съдебната система е необходима огромна политическа воля от страна на всички партии.

Съдия Калин Калпакчиев обясни как според него трябва да изглежда моделът на ВСС, така че да не е податлив на влияние. Той говори на участниците в програмата и за натовареността на съдиите. Прокурор Сава Петров представи структурата на прокуратурата в България, мястото й в системата на държавната власт и спецификите й.

В края на панела екипът на БУП представи на участниците задачата за групова домашна работа. Те ще трябва да представят различни модели за реформа на съдебната система.