Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко (2015г.)

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко“ е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

В рамките на проекта ще бъде направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което ще анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Ще бъдат определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които ще бъде проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата е да тества и допълни изводите от проучването. Окончателният документ ще послужи като база за анализ на обучителните нужди на жените – активни участнички в процеса на вземане на решения, за определяне на знанията и уменията, които са им необходими, както и за планиране на обучения за тях, отговарящи на техните потребности.