Посланик Делфин Борион: „Отчитането на спецификите на културите и социално-икономическото развитие е ключово за постигане на сигурност в Евро-средиземноморския регион”

delphine_borione_summer_academy-2015

За да постигнем стабилност в региона, ни е необходим подход, който да отчита не само традиционните аспекти на сигурността, но също така спецификите на различните култури и предизвикателствата пред социално-икономическото развитие на държавите от Евро-средиземноморския регион. Това беше едно от основните послания на посланик Делфин Борион, заместник-генерален секретар на Съюза на Средиземноморието, към участниците във втората международна Лятна академия.  Според нея са необходими усилия в няколко основни направления: преодоляване на неравенството между половете и най-вече в икономическата сфера; справяне с неравномерното териториално развитие и все по-увеличаващата се разлика между космополитните градове и по-малките население места;  запълване на пропастта между поколенията и овластяване на младите хора в целия регион. Нуждаем се от добри политики, включващи правна рамка, механизми за прилагането им и система за  мониторинг и гарантиране на прозрачност и резултати.

Повече информация за проекта можете да намерите тук