Н.Пр.Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България: Образованието е ключът към овластяване на ромската общност

programa_aktivno_grajdansko_uchastie_oktomvri_2015

Образованието е важна предпоставка за решаване на проблемите на ромите в България и овластяване на общността. Трябва да бъдете уверени в собствените си възможности. Това заяви Н.Пр.Гюру Катарина Хелвиг Викьор пред участниците във втория модул от Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми. Посланикът на Кралство Норвегия бе специален гост на обучението, което се проведе от 8 до 11 октомври във Велико Търново.

Акцент в програмата бяха механизмите за гражданско участие и възможностите за сътрудничество между неправителствения сектор и държавата. Лало Каменов, член на Комисията за защита от дискриминация, запозна участниците с антидискриминационното законодателство, директорът на правната програма на институт Отворено общество Иванка Иванова представи изследване за речта на омразата, а председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева говори за политиките към децата, лишени от родителска грижа. Сред темите на обучението бяха още правата на жените и превенция на ранните бракове и социалното предприемачество, изнесени от Теодора Крумова от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Надя Шабани от Българския център по нестопанско право. Лектори в програмата бяха и професорът по реторика Мариета Ботева и политологът доц. Ангелинка Маркова, преподаватели във Великотърновския университет.

18 младежи имаха обучителни задачи, свързани със ситуационен анализ и групово решаване на проблем, публично говорене и убеждаваща комуникация, умения за участие в дебати, определяне на таргет-групи, писане на послания и определяне на подходящи комуникационни канали и др.

Гост в програмата бе авторът на книги с ромски приказки Йосиф Нунев. Той изнесе лекция за важността на фолклора при изграждането на идентичност. Срещата с него завърши със специална киновечер.

Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми е част от проекта „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“, който се изпълнява от Сдружение„Нов път“ и Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5