Янаки Стоилов, заместник-председател на Народното събрание: Трябва живеем заедно в една общност

yanaki_stoilov_new_road_2015

“В последните години у нас все повече отпадат думите общество и нация. Превръщаме се в механичен сбор от хора. Затова е много важно да се научим да живеем в общност, заедно” това заяви заместник министър-председателя на Народното събрание Янаки Стоилов пред участниците в третия модул от Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми. Янаки Стоилов бе специален гост на обучението, което се проведе от 5 до 8 ноември във Велико Търново.

Програмата имаше два основни акцента – формулиране на публични политики на местно и национално ниво и писане на проекти. Диян Атанасов, прокурор от Районната прокуратура в Севлиево, запозна участниците с основните права и задължения на гражданите, разписани в Конституцията на България, обясни разделението на властите и представи функциите на държавните институции. Политологът Ангелинка Марковска говори за процеса на изработване на политики на национално и местно ниво. Програмният директор на асоциация “Прозрачност без граници” представи данните от мониторинга на организацията върху местните избори, проведени през 2015 година. Добринка Кръстева, директор на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерски съвет говори за механизмите за европейско финансиране на политиките за интеграция. Кремена Григорова, началник на отдел „Регионален мониторинг и контрол” в Министерството на труда и социалната политика обясни основните правила за писане на проекти. Лекцията на политологът Горан Стойковски беше за анализ на заинтересованите страни и изграждане на застъпнически кампании. Деканът на Философския факултет на Великотърновския  университет Даниела Тасевска говори по темата преговори. Телевизионният журналист Бойко Василев обсъди с участниците правилата за работа с медии и участие в телевизионно интервю.

18 младежи имаха обучителни задачи, свързани със анализ на заинтересованите страни и писане на проектна идея, публично говорене, убеждаваща комуникация и умения за преговори и др.

Младежите се запознаха с екипа от ментори, който има за задача в следващите три месеца да ги подпомага в писането на индивидуалните им проектни предложения.

Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми е част от проекта „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“, който се изпълнява от Сдружение„Нов път“ и Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_jpg_4642_1