Дългосрочни стратегии на България – съдебна реформа

15.11.2015

Акцент в последния ден от първия курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочните стратегии за България”. Темата беше за съдебната реформа. Специални гости по темата бяха министърът на правосъдието Христо Иванов, Владимир Вълков, съдия в Софийския районен съд и член на Съюза на съдиите и Сава Петров, ръководител на дирекция във ВКП и член на Асоциацията на прокурорите.

Христо Иванов представи визията си за съдебна реформа и обясни необходимите промени в Конституцията. Съдия Вълков говори за проблемите, пред които са изправени магистратите в България. Прокурор Сава Петров представи структурата на прокуратурата в България, мястото й в системата на държавната власт и спецификите й.

В края на панела екипът на БУП представи на участниците задачата за групова домашна работа. Те ще трябва да представят различни модели за реформа на съдебната система.