Започна Програмата за активно гражданско участие и лидерство

7.12.2015

Първият курс от Програма за активно гражданско участие и лидерство се проведе между 3 и 6 декември в София. Събитието беше официално открито от д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика “Димитър Паница”, и Емилия Лисичкова, председател на Платформа АГОРА.

Фокусът на първия курс от програмата беше върху местните политики и устройството на местната власт. В програмата гостуваха Елена Попова, съдия в Специализирания наказателен съд, Христо Панчугов, преподавател по политология в НБУ, проф. Иванка Мавродиева, преподавател реторика в СУ “Св. Климент Охридски”, Ивелин Николов, психолог и експерт в групово-динамичен тренинг, Здравко Сечков, изпълнителен директор на Фондация за реформи в местното самоуправление, Стефан Иванов, директор на Център за регионални изследвания и член на УС на Клуб “Икономика 2000”. 24 общностни лидери  имаха лекции и обучителни задачи, посветени на гражданско право и разделение на властите, устройство на местната власт, механизми за изработване на местни политики, децентрализация, убеждаваща комуникация, работа в екип и лидерство в екипа.

Специални гости по време на обучението бяха заместник-председателят на Столичния общински съвет Иван Велков и кметът на Рудозем Румен Пехливанов.

По време на първия курс от Програма за активно гражданско участие и лидерство имаше специално упражнение по техниката за анализ чрез метода “Дърво на проблема”. За домашно 24мата участници в програмата трябваше да направят такъв анализ на проблемите, поставени на общностните дискусии от местните общности.

Програма за активно гражданско участие и лидерство е част от проекта “Предизвикателства, променящи живота”, който се изпълнява от Сдружение„Платформа АГОРА” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_jpg_4642_resized