Председателят на ДАЗД с лекция пред първокурсниците БУП. Курсистите предлагат мерки за новата Национална стратегия за детето

dazd_sait
С лекция на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова завърши първи курс на Националната програма „Управленски умения“ 2018/2019 на Българското училище за политика(БУП).
„Правата на детето. Политиката за закрила на детето в България“ бе първата от общо трите теми по детски политики, които ще присъстват и в тазгодишната Национална програма. Д-р Лилова запозна обучаемите с принципите на основополагащия международен документ, с който се утвърждават правата на децата – Конвенцията на ООН за правата на детето. Спазването й в България, както и осъществяването на координацията между всички органи за закрила, са основна задача на председателя на ДАЗД. След лекцията дойде ред и на ползотворна дискусия, в която участниците направиха предложения за мерки, които да бъдат включени в новата Национална стратегия за детето (2019-2030 г.). Като им благодари и ги насърчи за още предложения, д-р Елеонора Лилова подчерта, че чрез планираните в документа политики всяко дете в България ще може да развива своя потенциал в здравословна, сигурна и подкрепяща среда, която гарантира неговата идентичност, достоен живот и човешки права.  Гледната точка на гражданския сектор по темата за детските права и политиката за закрила даде г-жа Мария Брестничка, директор „Развитие на мрежата“ на Националната мрежа за децата(НМД).
Преди изложенията на председателя на Агенцията за закрила на детето и на директора „Развитие на мрежата“ на НМД курсистите представиха пред тях резултатите от работата си в малки групи. Те съобщиха изведени от тях предложения за справяне с честата смяна на персонала в услугите за деца, за грижата за момчетата и момичетата, чиито родители живеят и работят в чужбина (деца в скайп семейства), за преодоляване на функционалната неграмотност сред младите хора. На финала курсистите получиха и разяснения за задължителната си домашна работа – да направят анализ на избран проблем в областта на детските политики на местно ниво в избрана от тях община. Резултатите от домашните работи също ще бъдат предоставени на Държавната агенция за закрила на детето.