Анализ за проблемите на децата в столицата представи БУП на среща в София

nadejda_deneva_sait

Среща по проблемите на децата от област София град организира Българското училище за политика „Димитър Паница“ на 29 ноември в столицата. Форумът е по проект „Гласът на българските деца“ и на него бе представен анализ за проблемите на малките жители на София. Изследването проследява тенденции в четири основни сфери – благосъстояние, здравеопазване, образование, детско правосъдие. Анализът е дело на Надежда Денева, експерт закрила на детето и социални услуги и е направен по поръчка на БУП.

Според документа 846 деца са напуснали общообразователните училища в София само през учебната 2017/2018 г. От тях 664 са били в основното образование. Най-честата причина за отпадане от училище е заминаване за чужбина (536 деца или 63.4%). Семейни причини са били в основата 138 деца или 16.3% да останат извън класните стаи, а за 9.6% от хлапетата причината да не ходят на училище е нежеланието да учат. Рискът от отпадане от училище е най-висок след 4-ти клас.

Към края на миналата година учениците в общообразователните училища в София са били 111,600 като в сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 1 800 или с 1.7%. Учениците в столицата се обучават в 227 общообразователни училища и това е с 3 повече спрямо предходната година.

Като положителна тенденция се отчита фактът, че в края на 2017 г. децата до 15 години в област София град, в която влизат столицата, градовете Банкя, Нови Искър, Бухово и 34 села, са 190 811 или 14.4% от общия брой на населението. Спрямо предходната година техният дял се е увеличил с 0,2 процентни пункта.

„Всички данни в рамките на проучването сочат, че ситуацията в София град е много по-различна от тази в страната. Има по-добри демографски, икономически условия и тези на пазара на труда. Всички показатели предполагат едно различно ниво на благосъстояние на децата“, заяви Надежда Денева.

Срещата бе открита от г-жа Лилия Христова, столичен омбудсман и възпитаник на БУП, а участие в нея взеха представители на Столична община, на столичния Общински съвет, на Държавната агенция за закрила на детето, неправителствени организации от София, завършили Българското училище за политика и др. На събитието бяха споделени – чрез презентации и видеорепортажи, и добри практики от София и страната, които могат да са от помощ при решаването на някои от проблемите на децата.