Силвия Георгиева: „Радвам се, че БУП поддържа традицията да включва модул за регионални политики в програмите си.“

silviq_sait

„Когато имаме силни общини, държавата е силна. Така че държавата не бива да се страхува да овластява своите общини.“ Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините на Република България пред участниците в Националната програма „Управленски умения“. Тя беше специален гост-лектор в модула „Регионално развитие и местно самоуправление.“

Силвия Георгиева изнесе лекция по темата за децентрализацията у нас. Тя премина през историческите етапи на децентрализацията по време на българския преход. Обясни положителните и отрицателните ефекти от процеса и изкъкна, че общините имат достатъчно правомощия, но тези правомощия трябва да бъдат обезпечени с достатъчен финансов и човешки ресурс.

Програмата за деня завърши с панел по темата „Анализ на заинтересованите страни“. Лектор беше Емилия Занкина, която е първи заместник-лектор по академичната част на Американския университет в България. Тя обясни на участниците в програмата подробно стъпките, през които минава един успешен анализ на заинтересованите страни. Специален фокус на лекцията бяха и стратегиите за работа с различните заинтересовани страни.