Вземане на решения в ЕС, Брекзит и правила за поведение в обществото бяха темите от втория ден на обучителната програма на БУП

ingrid_sait

Преподавателят по европеистика в Софийския университет проф. Ингрид Шикова бе първия гост лектор във втория ден на четвърти курс на Националната програма „Управленски умения“. Пред четиридесетте курсисти от настоящия випуск, сред които народни представители, председател на общински съвет, общински съветници, кмет, хора от съда, прокуратурата и неправителствения сектор, проф. Шикова говори за институциите в Европейския съюз и за процедурата за вземане на решения в Съюза.

Наученото от проф. Шикова участниците в Националната програма трябваше да приложат в проведената веднага след лекцията симулационна игра.

Работният ден продължи и след обяд, когато на дневен ред дойде актуалната тема за Брекзит.

Какво ще се промени в отношенията между Великобритания и Европейския съюз след Брекзит? Възможни отговори на този въпрос даде на курсистите зам.-директорът на ЕСВП Весела Чернева, като подчерта, че ситуацията по напускането на Съюза продължава да бъде неясна от страна на Обединеното кралство.

Юлиян Михов, член на борда на директорите на Българо-британската бизнес асоциация, запозна курсистите с икономическите последствия за хората от Евросъюза в това число и за българите след Брекзит

„Версията за „мек Брекзит“ отдавна е химера. Въпросът е колко твърд ще бъде Брекзит“, каза Михов и допълни, че в България се очаква най-много да бъдат засегнати хората, които се занимават с търговия и български фирми, предлагащи услуги във Великобритания.

Вторият ден от последния, четвърти, курс на обучителната програма на Българското училище за политика завърши с лекция за стил, етикет и протокол. С правилата за добро поведение в обществото курсистите бяха запознати от Анатолий Пазийски – дипломат от кариерата и експерт по държавен протокол, церемониал и бизнес етикет.