Над 120 души от уязвими групи, младежи, работещи в социалната сфера и жители на Враца обсъдиха социалната политика на Европа

vraca_saitt

„Във Враца се работи по създаването на нови социални услуги, които да обхващат повече хора. В началото на следващата година в града ще има 22 социални услуги за над 600 потребители от най-ранна детска възраст до възрастни хора“, съобщи кметът на града Калин Каменов. Той беше домакин и дискутант в дебата: „Какво прави Европа за хората от уязвими групи в контекста на Европейския стълб на социални права“, организиран от Българското училище за политика „Димитър Паница“ със съдействието на Европейския парламент. Калин Каменов обобщи социалните политики на град Враца, като обърна специално внимание на политиките за достъпна среда, детските политики и достъпът до образование. Всички тези местни политики покриват ключови области от Европейския стълб за социални права.

Стълбът беше прокламиран от лидерите на Европейския съюз през 2017 година. Той осигурява 20 нови и по-ефективни права за гражданите по отношение на равните възможности и достъпа до пазара на труда, справедливите условия на труд, както и социалната закрила и приобщаващите политики. Последните години европейските институции работят активно върху различни инициативи, за да приложат тези правила в практиката на територията на целия Европейски съюз, в т.ч. по Европейския орган по труда. Социалните политики обаче си остават приоритет на националните държави. Затова реализирането на Европейския стълб за социални права е в ръцете най-вече на националните и местните власти.

„Европейският стълб дава възможност на държавите членки да използват фондовете на Европейския съюз и да правят политики в социалната сфера. В следващият програмен период ще има засилени средства в тази посока,“ каза Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. В Европейският парламент се работи много активно по проблемите на хората от уязвими групи. Затова на предстоящите избори за ЕП е важно българите да изберат такива депутати, които да защитават правата им, посочи още Стойчев.

В момента в България инициативите по Европейския стълб за социални права се финансират през Оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Тя е финансирана от Европейския социален фонд, ключов инструмент за финансирането на стълба на европейско ниво. Пълен доклад по мерките, прилагани в нашата държава направи по време на форума Анелия Йорданова от Министерството на труда и социалната политика.

Трябва да подкрепяме Европа като обединение заради достъпа до пазара на труда и заради модерните здравни и социални системи, измислени и родени тук в Европа, беше посланието на Боян Захариев, програмен директор в Институт „Отворено общество“ и член на Европейската мрежа за социални политики. Той разгледа ползите на България от членството в Европейския съюз през няколко ключови социални призми, а именно по отношение на здравната система, социалната система и не на последно място през достъпа до образование на територията на всички 28 държави членки и един много по-широк пазар на труда.

„Да поемеш ангажимент да се защитават 20 определени принципа и права, това е голяма отговорност на българското правителство и на държавите членки на Европейския съюз,“ посочи и бившият социален министър Спаска Петрова, която понастоящем работи в сдружение „Нов път“, Хайредин. В изказването си тя обърна специално внимание на ключовия принцип от Европейския стълб за социални права за приобщаващо образование, тъй като именно това право може да области хората от уязвими групи. Спаска Петрова припомни, че само за изминалата година в резултат на работата на екипи от различни институции по Механизма за приобщаване на деца и ученици към образователната система в клас са върнати почти 40 000 деца, като половината от тях са в предучилищна възраст. Обучени са били 1800 специалисти, които да могат да прилагат теста за ранно оценяване на потребности на децата в детските градини с цел превенция на риска от обучителни затруднения.

Специален гост на дискусията беше 17-годишната Мария Александрова, която страда от детска церебрална парализа и заради която университетът в Кеймбридж промени сто-годишните си правила за изпити. Мария взе думата, за да помоли всички политици, експерти и присъстващи да обърнат специално внимание на толерантността. „Трябва да се работи не само с хората с увреждания, но и с другите хора, ключово е да се увеличи толерантността,“ заяви тя.

Дискусията във Враца е част от планираните общо пет дебата със студенти, млади хора и уязвими групи в различни градове на България. Модератор на събитието беше Иван Иванов, заместник-председател на 43-тото Народно събрание и преподавател във ВТУ, филиал Враца. Дискусиите имат за цел да повишат информираността на младите българи по определени теми, свързани с Европейския съюз, да провокират интереса и ангажираността им към работата на Европейския парламент, както и да обърнат внимание на важността да се упражни правото на глас на предстоящите евроизбори.

Форумът във Враца е част от проекта „Европа те чува. Гласувай!“, който Българското училище за политика „Димитър Паница“ изпълнява с подкрепата на Европейския парламент. Проектът дава и възможност на младите хора в България да се включат в аудио-визуален конкурс, победителят от който ще спечели посещение в Европейския парламент в Брюксел. Конкурсът вече е отворен за участие. Подробности за него могат да се видят на: https://www.facebook.com/europeandi.bg/.