Целта на проекта „Agripol” е да проектира учебните програми по зелени професии в професионалните училища по такъв начин, че на темите за устойчивост и опазване на ресурсите да се отдаде по-голямо значение. В него българското училище за политика „Димитър Паница“ си партнира с водещата организация Лайбницки Университет Хановер (Германия), Аграрен университет Пловдив (България), Университетския колеж по селскостопанска и екологична педагогика (Австрия), Демократичен център Виена (Австрия), Колеж по селско стопанство Холабрун (Австрия), Институт Пеко (Германия), Професионална гимназия Едмунда Янковского (Полша). Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия (Ключово действие 2 – KA 202 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики).

Повече информация за проекта можете да намерите тук.