Политически дебати и преговори в лекции и задачи в третия учебен ден от Националната програма

С тема „Политически дебати – аргументация, политики и дебат за политики“ започна третият учебен ден за второкурсниците от настоящия випуск на Националната програма на БУП.  Доцент д-р Евелина Христова от департамент „Медии и комуникация“ в НБУ говори пред обучаемите за целите и задачите на един дебат,  за важните фактори за успех в дебат. Д-р Христова обърна внимание и на спецификите на дебата в онлайн среда. Мирослав Мавров – зам.-председател на асоциация „Дебати“ в периода 2011 – 2017 г. , запозна участниците в обучението със структурата на аргумента, неговата валидност и сила и как той може да бъде оборен.  По-късно Мавров показа и структурата на политическия дебат и на различните негови формати. На база на лекцията и дискусията след нея, и на предварително подготвената учебна задача  участниците направиха симулация на български парламентарен  дебат на тема „За и против мажоритарни избори за народни представители“.

След емоционалната симулация на дебат дойде време и за политически преговори. За преговорния процес и постигане на коалиционни споразумения  говориха проф. д-р Людмил Георгиев – член на Настоятелството на НБУ  и Иван Велков – зам.-председател на СОС в периода 2015 – 2019 г. и възпитаник на БУП от Випуск 2014. И след този панел курсистите работиха в малки групи върху задача за преговори, чиято цел бе сформиране на предизборна коалиция.

Учебният ден завърши със среща на курсистите с Петър Шарков – изпълнителен директор на „Училищна Телерик Академия“. Специалният гост говори пред участниците за професиите на бъдещето и как можем да подготвим младите хора за тях.