Кандидатствайте за обучение „Дигитални инструменти в образованието: как ефективно да се интегрират ИКТ техники в образователните практики”

Българското училище за политика “Димитър Паница”(БУП) кани своите обучители/екперти, които имат редовни ангажименти към БУП,  да кандидатстват за участие в обучение с екипа на Училището, което ще се проведе в периода 21-25.02.2022г. в Реус, Испания по проект с регистрационен № 2021-1-BG01-KA122-ADU-000018004 по Програма „Еразъм+“.

Обучението ще бъде с продължителност 5 дни и два дни за пътуване. Програмата включва методи от неформалното обучение и комбинация от теоретични занятия (до 40 % от съдържанието) и работа върху практически казуси и задачи (мин. 60 %).

Обща цел на обучението e eкипът на БУП и ключовите обучители и експерти да се обучат как ефективно да използват дигиталните инструменти в обучителния процес, как да подбират и прилагат обучителни стратегии за хибридно обучение, как ефективно да ги интегрират в практиката си и как по-добре да визуализират дейностите си. 

Специфични цели:

 1. Да се задълбочат познанията за същността на хибридното обучение (blended learning);
 2. Да се представят конкретни дигитални инструменти и техники, повишаващи ефективността от хибридните обучителни програми;
 3. Да се запознаят с концепцията за „геймификация“ в обучението и как да интегрират образователни игри в различните видове обучителни формати;
 4. Да се обсъдят образователните ползи от видео и игровите формати и как да се използват ефективно в онлайн обучителна среда;
 5. Да се запознаят с конкретни инструменти за аудио и видео редакция и как те се прилагат при изготвянето на обучителни и комуникационни материали;
 6. Да задълбочат познанията си за използване на иновативни ИКТ инструменти за подготовка на интерактивни презентации, бюлетини и покани за събития.

Критерии за селекция:

 1. Обучителят/екпертът да има редовни ангажименти към БУП;
 2. Да има познания по английски език на работно ниво;
 3. Да има релевантен опит като обучител/лектор в присъствена среда и поне малък опит в онлайн и хибридна среда;
 4. Да има интерес по темата и възможност да пътува в съответния период.

Какви документи е необходимо да ни изпратите:

 1. Актуално CV  (на български или английски език);
 2. Мотивационно писмо –  Защо искате да участвате? ( на български или английски език);

При селекцията на обучителите и експертите ще спазваме принципите на прозрачност, равнопоставеност и недискриминация. Целта ни е да бъдат включени приоритетно онези от тях, с които работим най-често. Стремежът ни е те директно да могат да въведат в практиката и да използват наученото – както за хибридните форми, така и за геймификацията, колективното учене и онлайн инструментите за съвместна работа и управленски обучителни системи. Така ще можем да разнообразим и осъвременим обучителните програми и проекти, за да отговарят по-добре на потребностите на участниците.     

Петдневното обучение в Испания e по проект „По-добри дигитални умения на екипа и обучителите на БУП за по-ефективни онлайн обучения и по-добра ангажираност на целевите групи“. Проектът се реализира по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Project: Better digital skills of BSoP team and educators for more effective online trainings and for better engagement of the target groups    –     n. 2021-1-BG01-KA122-ADU-000018004

Кандидатите  могат да подават документи за участие в обучението до 31-ви януари 2022 година. 

Списък с одобрените кандидати може да намерите тук