Лидери с мисия – Подкрепа на процеса на ваксиниране срещу Covid-19 в изолирани райони и сред уязвими групи (2022)

Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на увеличаване на участието на жените в политическия и социалния живот в Мароко чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения в страната по време на кризата, причинена от Ковид 19. Проектът се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“  в партньорство с водещата организация Гражданското училище за политически науки в Мароко и се финансира със средства по Българската помощ за развитие.

Повече подробности за проекта може да намерите тук.