Общински бюджет, политики за приобщаване на бежанци и дарителство бяха темите от втория обучителен ден на втори курс за Випуск 2022

С обучителен панел за структурата и принципите на общинския бюджет в хотел „Лион“- Боровец започна вторият ден от втори курс на Националната програма. Здравко Сечков, изп. директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, разясни на курсистите какво представлява бюджетът на една бюджетна организация. Той акцентира на факта, че бюджетът е начин за въздействие върху местната икономика и инструмент за определяне на приоритети.

След като курсистите от Випуск 2022 бяха запознати с бюджетния цикъл и с процеса на разработване, приемане и отчитане на бюджет на община, те се срещнаха с трима действащи кметове. Владимир Георгиев – кмет на община Самоков, Илко Стоянов – кмет на община Благоевград и Лилия Донкова – кмет на столичния район „Кремиковци“ говориха за бюджета като политически инструмент като дадоха много и различни примери от своята работа. След дискусията с представителите на местната власт курсистите по групи работиха по обучителен казус. Под ръководството на ментори те влезнаха в ролята на общински съветници, представители на различни партии. Така те съвместно разработиха и гласуваха общински бюджет в рамките на дадените им от закона правомощия и отчитайки политически, административни и пазарни ограничения. Всяка група избра един свой представител, който разказа за работата и резултатите на групата в голямата зала. Обратна връзка групите получиха от Здравко Сечков.

С актуалната тема за политиките за приобщавана на бежанци на местно ниво започна втората половина от учебния ден. Ива Парцалева от ВКБООН и полк. Валери Рачев, ръководител на Кризисния щаб към Министерски съвет за управление на кризата, свързана с войната в Украйна, се спряха подробно на проблемите на бягащите от войната хора, действащите механизми за решаването им и възможни такива. И след този обучителен панел курсистите от Випуск 2022 работиха по групи. Обучителният казус предвиждаше те отново да влязат в ролята на общински съветници и да излязат с позиция относно заселването на семейства на бежанци в общинския център на общината.

Три дами, завършили Българското училище за политика през различни години, говориха за дарителството и за дарителските каузи, които техните випуски са избрали и подкрепили. Изпълнителният директор на фондация „Работилница за граждански инициативи“ Илияна Николова показа дарителството като възможност за местно развитие, а след това разказа за каузата, която се подкрепили Випуск 2008 на БУП. Мария Илиева от Випуск 2014 нагледно показа и говори за етапите, през които е минал нейният випуск – от избора на кауза до реализацията на събитие за набиране на средства за нея. И Калина Георгиева от Випуск 2018 сподели за подкрепата на техния курс на деца с доказани таланти и увреждания от Северозападна България.

Учебният ден завърши с работа върху модулната задача. Във втори курс модулната задача имаше за цел курсистите да придобият знания за спецификите на българска община и възможни решения на проблеми, както и да развият умения за анализ на местни проблеми и политики.