Председателят на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента и министърът на туризма – първи гости във втори курс на Национална програма 2022

На регионалното развитие и местното самоуправление бе посветен вторият курс от Националната програма „Управленски умения“ за Випуск 2022. Настимир Ананиев, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, бе първият лектор за този курс. Той говори пред курсистите за административното и териториалното устройство на страната, запозна ги накратко с действащите нормативна и институционална рамка. Ананиев представи обстойно и функциите, и настоящата работа на председателстваната от него комисия в парламента, а след това отговори на многобройните въпроси на курсистите. Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева пое щафетата като лектор и се спря на предизвикателствата и рисковете пред местната власт в България и процеса на децентрализация. Георгиева посочи, че 800 са задълженията на местната власт и те са дефинирани в 8 кодекса, 131 закона и над 500 подзаконови акта. „България все още е значително централизирана по отношение на публичния властови ресурс – нормативен и финансов. Решенията, касаещи всеки гражданин или бизнес, се вземат в столицата, а не от кметовете. Местни лидери без ресурси. Такава е реалността през 2022 г. в страната“, каза Силвия Георгиева. След изложението й последва оживена дискусия, в която курсистите излагаха своите гледни точки, задаваха въпроси.
Първият учебен ден от втори курс завърши с разговор с министъра на туризма Христо Проданов, който бе специален гост в Националната програма. За предстоящия летен туристически сезон, за представянето на страната ни като туристическа дестинация на чужди пазари, за бежанците от войната в Украйна, настанени в български хотели говориха участниците с министър Проданов. „Наслаждавайте се на времето, което прекарвате тук заедно и се опитвайте да вземете максимум знания. Това е безценно и много полезно“, обърна се на финала към курсистите Христо Проданов, който е завършил Националната програма на Българското училище за политика през 2019 г.