Функциониране на политическата система и писмена комуникация бяха последните уроци за първокурсниците от Националната програма

Последните уроци от първи курс за Випуск 2022 на Националната програма бяха свързани с функциониране на политическата система  и с писмената комуникация. Професорът по политическа науки Антоний Тодоров говори пред четиридесетте курсиста за това как работи политическата система.

 „Наричаме политическата система организирана съвкупност от политическите институции, политическите актьори, политическите норми и вярвания, политическите отношения“, даде определение за политическа система професорът и се спря на политическите системи в Европа и особеностите на българската политическа система. Антоний Тодоров говори също и за политическите идеологии и политическия процес, след което отговори на многобройните въпроси на обучаемите. 

Журналистът Калина Влайкова сложи точка на този първи обучителен курс с лекция за писмената комуникация, затова как да пишем така, че да ни разбират. С много примери за добър текст, който да съобщава и за такъв, който разказва, Калина бързо завладя аудиторията. След като подробно обясни кои са задължителните елементи в двата вида текст, Калина Влайкова даде индивидуална домашна работа на курсистите. Всеки един от тях трябва да напише по конкретно задание и от конкретна роля два текста. Обратна връзка за работата си всеки курсисти ще получи лично от Калина Влайкова.