Дебатът на теория и на практика за Випуск 2022 на Българското училище за политика

Половината от третия учебен ден от втори курс за Випуск 2022 бе посветен на дебата. В лекция и учебна симулация след нея настоящите курсисти на Българското училище за политика усвоиха на теория и приложиха на практика знания и умения за защита на различни гледни точки във формална дискусия.

Мирослав Мавров, треньор по дебати и зам.-председател на асоциация „Дебати“(2011-2017), подробно и с примери разясни на курсистите какво представлява дебатът и какви видове дебат има. Спря се още и на аргумента и неговата структура като важна част от дебата, както и на начините за оборване на аргумент.  Мавров отдели специално внимание на политическия дебат, на неговата цел и структура.

След лекционната част курсистите се подготвиха за участие в симулация на български парламентарен дебат.  Разделени на четири групи те имаха различни роли като всяка група трябваше защити своята политическа позиция по темата „За или против мажоритарните избори за народни представители“.  Избран от групата един курсист взе участие в симулацията като премери аргументи и ораторски умения с трима от своите колеги. Мирослав Мавров даде подробна обратна връзка за представянето на участниците и групите.

Втората половина на учебния ден бе посветена на публичните политики. Преподавателят в Софийски университет проф. Татяна Томова запозна обучаемите със същността на публичните политики и как се правят те през различни местни политики. След лекцията и дискусията в голяма зала отново последва работа по групи. Обучителната задача изискваше  чрез преговори курсистите да  извоюват място за три свои приоритета в програмата на бъдеща коалиция.

Предпоследният учебен ден завърши с представяне на резултатите от модулната задача, която участниците в Националната програма започнаха още в първия ден от втори курс.