В Боровец започна трети курс на Националната програма за Випуск 2022

Трети курс на Националната програма „Управленски умения“ на Българско училище за политика (БУП) започна на 26 юни в Боровец. Хотел „Лион“ посрещна 40-те курсисти от Випуск 2022, сред които са народни представители, представители на местната власт, на бизнеса, на неправителствени и професионални организации. Предпоследният от общо четирите курса на програмата е посветен на политиките на национално ниво.

Първи гост в трети курс на обучаемите бе председателят на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народното събрание Михал Камбарев. Той запозна курсистите с работата на комисията в парламента. Спря се на предизвикателствата да бъдеш неин председател, на това, което антикорупционната комисията е направила и което не е успяла още да свърши. На финала участниците зададоха много и различни въпроси към Михал Камбарев, а провелата се дискусия бе полезна за всички.

Първият обучителен ден от трети курс продължи с работа на курсистите по групи, където им бе поставена и модулната задача за трети курса. Според учебния казус всяка група представлява определена политическа партия. Групите трябва да преговарят по между си чрез свои представители, като целта е да се опитат да съставят коалиционно правителство. Работата по модулната задача е в рамките на три от обучителните дни.

Добромир Живков, управител на агенция „Маркет линкс“, бе вторият за деня лектор, който говори за ролята на партиите и процесите в тях при преодоляване на демократичните дефицити. След лекцията и последвалата дискусия отново имаше работа по групи. Този път целта на обучителната задачата бе курсистите да дефинират целеви групи чрез анализ на резултати от проучване. Работата си обучаемите представиха в голямата зала, а Добромир Живков даде обратна връзка за постигнатото от групите.