Демография, социални политики, национална сигурност  и политически кампании бяха четирите теми в третия учебен ден от трети курс

Третият учебен ден от трети курс на Националната програма за Випуск 2022 започна с лекция за демографските тенденции в България и възможни политики за подобряване на ситуацията в страната.  Експертът по демография доц. д-р Алексей Пампоров запозна курсистите с общата средна продължителност на живот в страната ни през миналата година и направи сравнение и изводи с предходните на миналата  години. По този показател той съпостави и България с останалите страни в Европа, спря се още на механичния прираст, общата и детската смъртност в България. След изложението доц. Пампоров обобщи демографските проблеми на страната ни и посочи възможни публични политики за справяне с предизвикателствата. Сред тях са:  увеличаване на услугите за възрастни хора; приоритетно насърчаване на икономически инвестиции,  предприемачество и образователни услуги в демографски застрашените региони; превенция на ранните бракове и ранните раждания чрез пълно обхващане и задържане на децата в училище; ранно гражданско и здравно образование и др.

За социални мерки и политики в условията на настоящите кризи  говориха в последвалия образователен панел зам.-министърът на труда и социалната политика Жулиета Върлякова и Иван Нейков – председател на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш министър на труда и социалната политика в две правителства. Госпожа Върлякова даде подробна информация за действащите в момента мерки в социалната сфера, а Иван Нейков обясни на курсистите спецификите на социалната сфера и предизвикателствата, пред които се изправят създаващите и реализиращите социални мерки и политики.

Преди обедната почивка курсистите от Националната програма слушаха лекция и водиха дискусия и по темата „Национална сигурност и ролята на службите за сигурност и обществен ред“. Доц. д-р Мирослав Мирчев, експерт по въпросите на разузнаването и тероризма, въведе обучаемите в основните понятия на теорията на сигурността, формите и равнищата на сигурност и основните елементи на националната сигурност.  След неговото изложение последва оживена дискусия с много въпроси от курсистите.

Втората половина от третия учебен ден за третокурсниците от Националната програма бе посветен на политическите кампании и финала на модулната задача.

Преподавателят в Софийски университет, депутат в 42-то Народно събрание и ръководител на много предизборни политически кампании, доц. Татяна Буруджиева  запозна курсистите със значението на предизборната кампания. Спря се също на целта, референтните групи и комуникационната стратегия на една  предизборна кампания, след което даде насоки за практическата задача. Разделени в четири малки групи, всяка от които представлява една политическа партия, обучаемите трябваше да формулират послания и да развият кампания, насочена към зададени целеви групи.  След час работа, курсистите представиха своите резултати и получиха обратна връзка от доц. Буруджиева.

Финалът на работния ден бе  времето и за финала на модулната задача, която започна в началото на трети курс. Според учебния казус групите трябваше да влязат в роля на политическа партия и чрез обсъждане и преговори по между си да се опитат да съставят коалиционно правителство.  След много емоции и отделено и свободно време за задачата третокурсниците от Националната програма се поздравиха с успешното съставяне на коалиционно правителство и представиха министрите от този кабинет.