Вицепремиерът Пеканов говори за фискалните предизвикателства пред ЕС в Националната програма на БУП

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов гостува в последния, четвърти, курс за Випуск 2022 на Българското училище за политика. Пеканов говори пред обучаемите за историята и бъдещето на европейския икономически и паричен съюз, обърна внимание на настоящата фискална рамка на ЕС и нейните ограничения, на фискалната рамка в България. След изложението си министър Пеканов отговори и на големия брой въпроси на курсистите.

Предпоследният учебен ден продължи с панел за култура. Снежана Йовева, директор на Държавния културен институт, изнесе лекция на тема „Културата – острие на дипломацията“. Изключително интересна за курсистите бе обучителната задача след този панел. Според условието й обучаемите трябваше да предложат възможни изходи от действителна ситуация, която е била с потенциал да предизвика дипломатически скандал. В обратната си връзка г-жа Йовева разказа как на практика е бил разрешен този казус и какви варианти биха били също успешни или пък неуспешни.

В работния следобяд особено емоционална за участниците в Националната програма бе срещата с журналиста Бойко Василев. Водещият на седмичното политическо предаване „Панорама“ по  националната телевизия запозна  курсистите с основните правила за успешно участие в телевизионен дебат. Разделени по групи след това курсистите се подготвиха за симулация на телевизионен дебат на тема „За или против предоставянето на военна помощ за Украйна”. Всяка от четирите групи подготви аргументи в защита на своята предварително определена позиция и излъчи представител за участие в дебата. Четиримата представители на групите  отговаряха на въпросите Бойко Василев и на своите опоненти под погледа на своите съкурсници и пред обективите на камери. Обратна връзка за представянето им и на база видеото от симулационния дебат даде Бойко Василев.

Работният ден завърши със среща с Боряна Симеонова – директор на дирекция „Държавен протокол“ в Министерството на външните работи и бивш посланик на България в Мароко.  Чрез примери от дългогодишната си практика като ръководител на правителствения протокол при четирима български премиери, Боряна Симеонова запозна курсистите с държавния и дипломатическия протокол, със съществуващата нормативна уредба за организацията и реда на изпълнение на държавния протокол.