Кризата в Украйна и комуникации при криза – част от темите през втория учебен ден от четвърти курс на Националната програма

„Кризата в Украйна – причини и възможен изход“ бе темата на първия панел от втория ден учебен ден за четвъртокурсниците от Випуск 2022 на Националната програма на Българското училище за политика(БУП). Петър Крайчев, генерален директор на генерална дирекция „Двустранни отношения“ в Министерство на външните работи на България, подробно представи пред участниците позицията на страната ни по отношение на продължаващата война в Украйна. Той отговори и на многобройните въпроси на обучаемите,  и на база своя дългогодишен и разнообразен външнополитически опит направи дискусията с курсистите полезна и интересна за тях.

„Комуникации при криза“ бе следващата тема от работния предиобед.

 „Всяко чудо за три дни ли е?“ На този въпрос отговор даде експертът по комуникации и председател на Центъра за анализи и кризисни комуникации доц. Александър Христов. Доц. Христов посочи етапите в комуникационното управление на криза и действията, които се предприемат във всеки етап. Спря се и на някои правила в комуникацията при криза: не се лъже; не се импровизира; не се допуска дистанция и пренебрежение. След теоретичната част курсистите работиха в малки групи върху казуса „Повредената базилика“. В обучителната задача групите изработиха кризисна комуникационна стратегия по повод възникнала криза, която включваше препоръки за действия, основна теза и аргументи в нейна подкрепа, послания към медии.  

„Генезис и развитие на етнорелигиозните  процеси в Западните Балкани“ бе следващата лекция, която освен знания даде и много емоции на курсистите. Преподавателят в Софийски университет и автор на два романа доц. Георги Бърдаров говори за идентичности и процеси, спря се на великобалканския шовинизъм и манипулацията на религиозна основа, на причините, виновниците и резултатите от войните в бивша Югославия. След изложението, за участниците последва работа по групи, където те трябваше да определят рисковете от нов конфликт на Балканите през позициите на различни страни. Обратна връзка за работата си курсистите получиха от доц. Бърдаров.

Вторият учебен ден завърши със среща с възпитаник на БУП от Випуск 2020. Специален гост в Националната програма бе създателят на „Капачки за бъдеще“ Лазар Радков. Той разказа за стартиралата през 2017 г. инициатива, благодарение на която до днес са купени и дарени 22 кувьоза, неонатална линейка и 40 медицински апарата.