С лекция на проф. Ингрид Шикова завърши обучението си Випуск 2022 на Българското училище за политика

Проф. Ингрид Шикова, един от основателите и преподавател в катедра „Европеистика“ на Софийския университет, бе последния лектор за Випуск 2022 на Българското училище за политика(БУП). Проф. Шикова  запозна четиридесетте обучаеми – представители на политически партии, граждански и професионални организации – с политическия процес в Европейския съюз(ЕС). Тя се спря и на въпроса за възможностите на Съюза да реагира своевременно на кризи като запозна курсистите как и въз основа на какво се вземат решения в ЕС. Във втората част от изложението си проф. Шикова говори за изготвянето и приемането на бюджета на ЕС, след което обучаемите направиха симулационна игра. Курсистите влязоха в ролята на 27 министър-председатели  и 27 министри на финансите на държавите членки ЕС, които преговарят в рамките на Европейския съвет по проектобюджета на Съюза. Ролевата игра предизвика много емоции, но и даде много нови знания относно взимането на решения в ЕС.  Тя бе и финала на четиримодулното  обучение за този випуск, което започна през март и завърши през септември в Боровец. Последна бе общата снимки на випуска, а продължението – развитието на новите приятелства и нови 40 души, които се присъединяват към голямата група от завършили БУП.

Част от Випуск 2022 ще вземе участие и в Световния форум по демокрация в Страсбург през месец ноември, в който ще участват представители на мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на Европа. Българското училище за политика „Димитър Паница“ е част от тази мрежа.