БУП започна обучението на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци

Първият модул от обучението на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци се проведе на 18 и 19 март в София. В сформирания в края на миналата година Борд влизат бежанци от Украйна, Афганистан, Иран, Йемен, Сирия и Кувейт. Петнадесетте негови членове  ще преминат обучение в три модула, което е създадено и организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“.  След обученията ще се организират и пет срещи с представители на различни български институции.  Целта е Бордът да придобие нужните знания и умения, членовете му да работят заедно както  и съвместно  с Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), да  участват в обществените процеси у нас, да оказват помощ на бежанците в България и да бъдат контакта с тази група хора за институции и НПО. 

Първият обучителен  модул  започна с представяне на идеята за създаването и дейността на Борда, за планираната  съвместна  негова работа с ВКБООН.  Мария Шишева представи ВКБООН и говори за представителството на Комисариата в България. С правната рамка и практиките по отношение на бежанците в България обучаемите бяха запознати от Росица Атанасова, експерт „Застъпничество и комуникации“ във  Фондация „Достъп до права“. Образователният експерт Марияна Георгиева говори пред  членовете на Борда за образователната система в България и очерта трудностите за включването на децата бежанци в нея.                                                                                         

В изкуството на преговорите групата бе въвлечена от Албена Комитова – медиатор и управител на Център за разрешаване на спорове, а в успешните стратегии за разрешаване на конфликти – от обучителите Веси Деянова и Хермина Емирян. В този първи модул членовете на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци имаха и специална  среща с представители на  Бежанско-мигрантската служба на БЧК, Българския съвет за бежанци, „От нас зависи“ и „Си Ви Ес – България“.  Целта бе те да се запознаят лично с представители на организации, които помагат и подкрепят бежанци в България и да разберат за работата и бъдещите им дейности. Лекционната част и дискусиите в двата дни на първия модул бяха допълвани от работа по групи, където се решаваха обучителни казуси.   

Обучението на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци е част от проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“, който се изпълнява от Център за развитие на устойчиви общности и Българско училище за политика „Димитър Паница“ с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.