Председателят на Държавната агенция за бежанци, АСП  и СОАПИ приеха Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци

Българското училище за политика организира три срещи с представители на институции за Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци. Целта на работните посещения е новосъздаденият Борд  да бъде запознат с работата на ключови държавни и общински агенции, което ще му помага при бъдещата му работа с тази група хора в България.

Председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Мариана Тошева, и.д. директор на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ в ДАБ Лъчезар Петров, Калина Йотова – старши експерт в дирекция „Социални дейности и адаптация“ и Емилия Георгиева – държавен експерт в дирекция „Международна дейност“ в Агенцията говориха пред членовете на Борда за системата за убежище в България. Те обясниха също структурата на ДАБ, дадоха и информация за броя и капацитета на местата за настаняване на бежанци в страната ни, обърнаха внимание на видовете процедури. В последвалата дискусия председателят и експертите на ДАБ отговориха и на конкретни въпроси на членовете на Борда.

Следващата среща бе в общинската агенция „Инвест София“. Членовете на Борда бяха запознати  с платформата Jobs in Sofia от главните експерти от отдел „Инвестиционен анализ” Йоанна Драгнева и Георги Брезин. В Jobs in Sofia всеки чужд гражданин, който иска да се установи в София и страната, може да потърси работа като попълни информация за себе си, за своя професионален опит и да кандидатства за свободни работни позиции, които партньори на „Инвест София“ от бизнеса обявяват в платформата. Сайтът е достъпен на украински, руски, английски и български език и бе създаден от Столичната община и „Инвест София“ в първите дни след началото на войната в Украйна.

Инна Ведър -директор на главна дирекция „Социално подпомагане“, Румяна Бояджиева – главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“, Миглена Митева -началник отдел „Социални услуги“, Благовест Стоилов – главен експерт в Дирекция „Закрила на детето“и  Цвети Пиронкова – главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ бяха експертите от Агенцията за социално подпомагане (АСП), които се срещнаха с членовете на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци.   Представителите на Борда  имаха възможност да получат информация по широк спектър от въпроси, свързани с условията за социално подпомагане на бежанците  в България.  Това бе и последното от общо пет работни посещения за Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци.

Срещите в институции са част от дейностите по проект Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“.  Той се изпълнява от Център за развитие на устойчиви общности и Българско училище за политика „Димитър Паница“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.