Трима кметове –  гости във втори курс на Националната програма

 Йордан Йорданов –кмет на Добрич,  Ивайло Симеонов – кмет на Елин Пелин и Трифон Панчев – кмет на Дряново гостуваха като лектори във втори курс на Националната програма. Курсът бе  посветен на  регионалното развитие и местното управление и се проведе от  28 до 31 май в Боровец.  Тримата кметове споделиха  от своя опит и чрез примери за възможностите чрез общинския бюджет да се реализират  партийни политики.                   

Преди това четиридесетте обучаеми от Випуск 2023 бяха запознати със структурата на общинския бюджет, а в работата си по групи влязоха в ролята на общински съветници. Като такива те разработиха и гласуваха общински бюджет в рамките на дадените им от законите правомощия и отчитайки различни политически, административни и пазарни ограничения. Обратна връзка за работата си те получиха от лектора по темата – Здравко Сечков, изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление.

Вторият курс от Националната програма бе открит от зам.-министъра  на икономиката и индустрията Димитър Данчев, който е възпитаник на Българското училище за политика. Данчев говори за икономическите предизвикателства пред регионите в България, за успешни решения и политики.  Сред лекторите  в този курс  бе и изпълнителният директор на  Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. Тя обърна внимание на задълженията и отговорностите на местната власт и на финансовата автономност на общините.

За тенденции в регионите и възможните политики за подобряване на демографската ситуацията в страната говори доц. Алексей Пампоров.

Последните учебни панели за второкурсниците бяха посветени на политическите дебати и успешното презентиране. Доц. Евелина Христова и Мирослав Мавров дадоха теоретичната рамка на успешния политически дебат. След работа по групи обучаемите направиха симулация на политически дебат на тема „За или против мажоритарни избори за народни представители“.  Обратна връзка за представянето си курсистите получиха от двамата лектори.

Ръководителят на департамент „Медии и комуникация“ в Нов български университет проф. Десислава Бошнакова бе последен лектор за курса. С много емоции и примери тя говори за успешните презентатори и презентации. Всички курсисти получиха индивидуална домашна работа. Те трябва да подготвят презентация на тема:„Представете си, ако…“,която да вдъхнови останалите и заедно да намерят обща идея за бъдещето. Всеки от курсистите ще получи индивидуална обратна връзка за домашната си работа от проф. Бошнакова.