БУП участва в създаването на ресурсна библиотека по проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“

Как можем да помогнем на по-възрастните ни познати и роднини да станат по-„зелени“ и екологично ориентирани?  Върху това се фокусираме в проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“.

Вижте интересни идеи по темата в Ресурсната библиотека, която създадохме.

Очаквайте и следващите ни обучителни материали по темата за рециклирането и повторната употреба на материали от ежедневието, подходящи за по-възрастни хора. Защото всеки разчита на добрия пример „от връстници“!

Проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“ цели да запознае по-възрастните  със „зелената“ тема и да повиши осведомеността им относно рециклирането, кръговата икономика и „зелени“ и екологични решения; да създаде образователни ресурси по темата, подходяща за възрастни хора, така че да подкрепи експерти и обучители, работещи с тях; да насърчи представители на по-възрастното население да се превърнат в активни „СТАРШИ ЗЕЛЕНИ ПОСЛАНИЦИ“, обучители на връстници и ролеви модели, с цел подкрепа за тяхното активно остаряване и социално включване. Той се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ в партньорство с креативно и обучително студио “Artied” (България), „Център за стратегически изследвания и документация,” (Северна Македония), Университет „Адам Мицкевич“ (Полша), “Търговска камара на Базиликата” (Италия), “Тeхнопрофесионални консултантски решения”, (Испания). Проектът се финансира от програма „Еразъм +” на Европейската комисия (ключово действие 2 – KA 220 – Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни).