БУП проведе трети семинар „Обновяване на сградния фонд в контекста на НПВУ“

Българското училище за политика (БУП) организира и проведе трети тридневен семинар на тема „Обновяване на сградния фонд в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“. Този път целева група бяха представители на местната власт. Форумът се проведе между 8ми и 10ти декември в Боровец. Инициативата се организира в партньорство с фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“.        

Тринадесет представители на различни общини взеха участие в обучението. Повечето от тях са завършили БУП.

Обновяването на жилищните сгради е една от най-важните теми за европейските политики не само в областта на енергията и климата, а и като инструмент за постигане на енергийна независимост и вътрешна стабилност. Семинарът посочи възможности за развитие на политиките в тази област и същевременно даде отговори на въпросите, свързани с нормативната уредба. Обучението предизвика участниците да разработят собствена аргументация и стратегии за реализирането на конкретни програми за сградно обновяване. Адресирани бяха редица ключови теми като борбата с енергийната бедност, управлението на етажната собственост, сградните сертификати, договорите с гарантиран резултат, техническите изисквания към вложените материали и изпълнението на проектите, които са ключови както за комуникацията в институционална среда, така и за директните разговори с гражданите.