Регионална програма за Югоизточна Европа

Регионалната програма на Българското училище за политика „Димитър Паница“ е създадена през 2003 г. Нейната основна цел е да стимулира активен обмен на опит и идеи за сътрудничество и демократично развитие в страните от Югоизточна Европа. Програмата се осъществява със съдействието на училищата от Мрежата на училищата по политически науки, изградена под егидата на Съвета на Европа, чиято основна цел е да подкрепя демокрацията, човешките права, върховенството на закона и европейските ценности в страните в преход от Югоизточна Европа, Русия и европейските страни от ОНД.

До 2010 година повече от 200 млади политически и граждански лидери от Югоизточна Европа – от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора – са обучени в Регионалната програма „Политическият дебат в Югоизточна Европа“.

Регионалната програма се стреми да подпомогне развитието на демократичен политически процес в Западните Балкани, като предостави форум на изявени млади политически и граждански лидери от региона да изучават и анализират, в конструктивен диалог, основополагащите ценности и принципи на западната демокрация и човешките права и отговорностите на обществения и политически лидер за прозрачно и съобразено със закона държавно управление.

Цели на програмата

  • Да развие умения за отговорно и етично лидерство и добро управление сред млади политически и граждански лидери от страните в Югоизточна Европа, като ги подготви за управлението на демократичните процеси и изграждането на активно гражданско общество в техните страни
  • Да насърчи транснационален конструктивен диалог и сътрудничество между политически активисти, експерти, учени, политически партии, гражданско общество и медиите в страните от Югоизточна Европа по ключови за региона политически, социални, и икономически проблеми
  • Чрез обучение и изследователски инициативи на участниците, да насърчи развитието на модели за положителни реформи в отделните страни, които могат да се превърнат в модели за положително развитие на региона
  • Да създаде активна транснационална мрежа от политически и граждански лидери, подготвени да участват в обществен дебат и да работят за развитието и установяването на добри практики за разрешаването на съществуващите в региона конфликти по човешки права, интеграция на малцинства, регионална сигурност и регионално сътрудничество.

Участници и критерии за участие

Всяка година, между 25 и 35 млади политически и граждански лидери се избират за участие в програмата от страните в региона – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватско, Македония, Черна Гора, Косово, Румъния, Сърбия. Програмата включва еднакъв брой участници от всяка от тези страни. Участниците са представители на политически партии, граждански и неправителствени организации от региона. Минималната възраст за участие е 25 години, като се изискват и минимум 2 години опит в определените от програмата области.

Основни дейности в програмата

  • Обучителни семинари и конференции
  • Срещи с политически лидери и представители на официалната власт на национално, регионално и местно ниво в страната-домакин
  • Публични дискусии, посветени на икономически, политически и социални проблеми от значимост за региона
  • Индивидуални и групови проекти на участниците в програмата, като доклади по изработване и прилагане на политики, изследвания и работа с документи, социологически изследвания
  • Публикации

Методи на обучение

Програмата се състои от серии от три 5-дневни обучителни семинара, които се провеждат между май и ноември всяка година. Всяка от страните-участнички в семинарите е домакин на такъв семинар за определен период от време. Сесиите включват лекции и презентации, публични дискусии, работа в малки групи по работни задачи, интерактивни упражнения. Лектори и модератори в програмата са известни учени, експерти, бивши и настоящи политически лидери, представители на официалната власт от България, Европа и САЩ.

В рамките на всеки семинар се организират и работни посещения на различни общински и национални институции в страната-домакин: министерства, национални парламенти, кметства. По този начин участниците имат възможност директно да контактуват с действащи политици и да научат как функционират правителството и политическите партии на различни нива в определената страна.

Сертификати

При успешно завършване на програмата, участниците получават кредити и Сертификат за специализация по политически мениджмънт от Нов Български Университет и от Съвета на Европа. Кредитите могат да бъдат използвани за продължаване на обучението в магистърските програми на НБУ.

Финансиране

През годините регионалната програма за Югоизточна Европа се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд за демокрация, Вашингтон, Програма „Изток–Изток: Партньорство отвъд границите“ на „Отворено общество”, Съвета на Европа, Международната организация на франкофонията, Балканския тръст за демокрация, Уестминстърската фондация за демокрация, Фрийдъм хаус.

Изпълнени проекти

Регионална програма за Югоизточна Европа 2019

Регионална програма за Югоизточна Европа 2009/2010