Регионална програма за Северна Африка

Регионалната програма за Северна Африка на Българското училище за политика „Димитър Паница” има за цел да допринесе към процеса на демократизация в страните от този регион, където протичат политически реформи и преобразования. Една от основните дейности на БУП в тази насока е споделянето на своя близо четиринадесетгодишен опит в обучението на новото поколение политически и граждански лидери за работа в многопартийна демократична среда, където принципите на доброто управление, върховенството на закона и информираният дебат са основополагащи. В определянето на своите приоритети за работа с по-близките и по-далечни южни съседи на Европа, БУП се ръководи от стратегиите за развитие на Южното съседство на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа.

Програмата стартира през 2010 г. с организирането на специално обучение за представители от политически партии, държавна администрация и неправителствен сектор от седем френскоезични африкански държави. Това първо по рода си обучение се провежда в България и има за своя основна цел да подкрепи изграждането на училища за политика в Африка. Като резултат от тази конкретна инициатива е създадено Гражданското и политическо училище в Яунде, Камерун. Две години по-късно, в началото на 2012 г. БУП, заедно с Холандския институт за многопартийна демокрация, ДемоФинланд и тунизийският Център за средиземноморски и международни изследвания подпомагат създаването на Тунизийското училище за политика, което е първото училище за политика в Северна Африка. През 2013 г. БУП става и първият международен стратегически партньор на Гражданското училище за политически науки в Мароко.

Дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница” в подкрепа на преходния процес към многопартийна демокрация в страните от Северна Африка се финансира на проектен принцип от Международната организация на франкофонията, Съвета на Европа и Южната програма за подкрепа на демократичната реформа в Южното Средиземноморие, финансирана от Европейския съюз и изпълнявана от Съвета на Европа.

Стратегически партньори

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион (2017г.)

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион (2016г.)

Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-Средиземноморския регион (2015г.)

Лятна академия за развитие на демокрацията чрез културна демокрация (2014г.)

Гражданско училище за политически науки в Мароко

Тунизийско училище за политика

Обучение на представители от Западна и Централна Африка