Лидерство, послание и реч бяха темите на втория обучителен ден за Випуск 2022

„Лидерството е изкуството да постигнеш повече, отколкото науката за мениджмънта казва, че е възможно.“ С тази мисъл на ген. Колин Пауел започна лекцията си за лидерство и стратегическо мислене преподавателят в АУБ Владимир Борачев, а с нея се сложи началото и на втория учебен ден за първокурсниците от Випуск 2022 на Националната програма. Владимир Борачев посочи характеристики на успешния лидер и обърна внимание на важността на непрекъснатото лидерско развитие. В лекцията си той  говори още и за същността, и етапите на процеса на вземане на решения. След като се запознаха с този цикъл, курсистите са изправиха пред следващото предизвикателство за деня – формулиране на послание. Да направят аргументирано, работещо и въздействащо послание  им помогна експертът по комуникации Михаил Стефанов. С примери от своя опит както в бизнес комуникациите, така и в тези за неправителствения сектор Михаил Стефанов направи достъпна иначе трудната задача да се създават работещи послания. Доказателство за това бяха посланията, които обучаемите формулираха, работейки разделени по групи и под ръководството на модераторите. 

Развитието на комуникационните умения продължи и по-късно през деня, когато преподавателят по реторика в Софийския университет проф. Иванка Мавродиева запозна обучаемите  с  основни реторични термини, видове политически речи и тяхната структура, аргументи и аргументация на речите.  Наученото от лекционната част курсистите трябваше да приложат на практика като в малки групи всеки един участник в Националната програма написа политическа реч от 3 минути от позицията на предварително определена му роля и за конкретна аудитория.  Най-добрите четири речи от четирите групи бяха прочетени пред всички, а обратна връзка за работата даде лично проф. Мавродиева.

Вторият учебен ден в хотел „Лион“  в Боровец завърши с работа в малки групи по задачата на първи модул „Моят нов приятел“.