Александър Илчев

By

Целта на проекта „Agripol” е да проектира учебните програми по зелени професии в професионалните училища по такъв начин, че на темите за устойчивост и опазване на ресурсите да се отдаде по-голямо значение. В него българското училище за политика “Димитър Паница” си партнира с водещата организация Лайбницки Университет Хановер (Германия), Аграрен университет Пловдив (България), Университетския колеж...
Read More
logo_erasum_sait
Общата цел на проекта „Активна младеж за проспериращи общества“ е да насърчи по-силно регионално сътрудничество между младите хора чрез идентифициране на нови свързващи теми, основани на стратегията на ЕС за младежта, които в дългосрочен план могат да бъдат решени по иновативен начин. Краткосрочни цели: 1. Да се ​​развият предприемачески, лидерски и управленчески умения у младите...
Read More
atelie_obrazovanie
Под името „Образованието в бъдеще и за бъдеще“ се проведе третото, последно ателие по проект „EU COOLтура“. Онлайн събитието срещна евродепутата Асим Адемов, ръководителя на Бюрото на ЕП в България Теодор Стойчев, изпълнителния директор на „Училищна Телерик Академия“ Петър Шарков, мениджъра „Висше образование” в „Интеграл“ Николай Христанов с ученици от столичното 18 -то училище, Професионалната гимназия...
Read More
plakat_25_03_2021_eu_coolture
Информационно-образователното ателие „Културното многообразие в Европа – пътят напред” организира и проведе Българското училище за политика „Димитър Паница“(БУП). Събитието е част от  проекта „EU COOLтура“, който организацията изпълнява с подкрепата на ЕС.  Да говорят за култура в онлайн форума Училището покани евродепутата Андрей Слабаков, актьора Мариан Бачев, директора на Музея на хумора и сатирата в Габрово Маргарита...
Read More
final_plakat_02_03_2021_eu_sait
„Трябва да намерим нов икономически модел, който е по-устойчив, по щадящ и може да съхрани екологичното равновесие. Това е моделът „Намали, използвай повторно и рециклирай”. Идеята за по-чиста, по-зелена, икономически трансформирана и по-устойчива икономика в Европа е в приоритетите на Европейския съюз (ЕС). Една не малка част от средствата, около 30%, които отиват по различни програми...
Read More
В края на първия месец от новата година Българско училище за политика „Димитър Паница“ започна работа по проект „На фокус-реформата в детското правосъдие“. Основната цел на проекта е да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията...
Read More
Проектът цели да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията за възстановително правосъдие за деца. На тази база, мултидисциплинарният екип по проекта ще направи анализ на заинтересованите страни за успехите и неуспехите на детското правосъдие в...
Read More
european_union_logo
Началото на 2021 г. бе начало и за новия проект на Българското училище за политика (БУП). Нарекохме го „EU COOLтура“ и е за младите хора в България. Проектът ще ги направи съпричастни към политиките на Европейския съюз, ще им даде информация за тяхната роля в бъдещото им образователно и професионално развитие. Онлайн ателиета, уъркшопове, изработка...
Read More
Проект „EU COOLтура”  ще бъде реализиран от Българско училище за политика „Димитър Паница” в периода януари  – октомври 2021 г. Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) и основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора за политиките на Европейския съюз(ЕС), за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. Основната и специфичните цели...
Read More
active_citizens_fund_e1571929162228
На 9-ти януари 2021г. се състоя последната онлайн конференция по проект ”Изграждай мостове за промяна”, изпълняван от Сдружение „Нов път”, Асоциация Българско училище за политика „Димитър Паница” и норвежкия им партньор – Академия за човешки права , финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 година. В първата част...
Read More
1 5 6 7 8 9 32

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма