Архив проекти

Категория

  Проектът „Липсващата връзка: от стратегически документи към политическо действие”, финансиран от фондация „Америка за България”, подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери. Целта е в нейните рамки да изградим устойчив механизъм за намиране на практически решения на наболели обществени проблеми. Проектът е свързан с...
Read More
Основната цел на проекта е да се насърчи промяна в съществуващите парадигми на мислене и поведение на политическите партии и техните представители в Народното събрание, които са отговорни да осигуряват стратегическо ръководство при формулирането на политики и законодателство в сферата на измененията на климата и енергийната ефективност, като се съобразяват с фундаменталните принципи на опазването...
Read More
  Описание на проекта Основната цел на проекта е да насърчи участието на младите хора в България, 18-25 години, в изборите за Европейски парламент през 2009 г., като създаде нови модели и канали за комуникация между младежки групи и политическите партии и кандидати за парламента, и нови модели за мобилизиране на гласуващите в предизборния период....
Read More
  Описание на проекта Българското училище за политика, в сътрудничество с Института за евро-атлантическо сътрудничество (Киев), разработи инициатива за подпомагане на демократичната общност в Украйна в усилията й за присъединяване на страната към евро-атлантическата общност. Тези усилия имат дългосрочни последици за консолидацията на демокрацията и необратимостта на демократичните процеси в Украйна, за стратегическия и геополитически...
Read More
  Описание на проекта Целта на този проект беше да предостави експертен опит и краткосрочно обучение на политици, експерти и представители на правителствения и неправителствения сектор от Украйна по въпроси, свързани с евентуалното бъдещо членство на страната в ЕС и НАТО. Българското училище за политика организира семинар за украински НПО, експерти и политици, които да...
Read More
  Описание Имайки предвид, че 2007 г. е европейската година на равните възможности за всички, всеобхватната цел на проекта е да засили ролята на гражданското общество в процеса на формирането на политика на всички равнища – национално, регионално и местно – по въпросите на интеграцията на ромите. Проектът цели да разшири капацитета на неправителствените организации...
Read More
  Описание на проекта Този проект е насочен към по-нататъшното институционално развитие и консолидиране на възможностите на БУП за подготовка и осъществяване на качествено и конкурентно обучение на лидери на политически партии и представители на организации от неправителствения сектор в страната и региона, за утвърждаването на училището като основен образователен и ресурсен център в областта...
Read More
  Описание Общата цел на този проект бе да се организира конференция, на която да бъдат дефинирани върху една сравнителна основа главните проблеми и предизвикателства пред вътрешното функциониране на политическите партии в региона. Проектът постави акцент върху вътрешнопартийната демокрация в опит да предложи практически и нормативни решения за увеличаване на прозрачността в дейностите на политическите...
Read More
  Описание Целта на този проект беше да събере заедно ромски активисти от гражданското общество и политически активисти с представители на други етнически групи, за да се повиши гражданското съзнание за толерантност в България и да бъдат обучени да развиват умения като разрешаване на конфликти и преговори, комуникация и публично говорене и застъпничество и лобиране;...
Read More
  Резюме Основният проблем, който този проект идентифицира, е липсата на общност от професионални политици и граждански лидери в България, които познават и са способни да прилагат основните принципи на доброто управление, базирани на върховенството на закона, легитимност, прозрачност, отговорност. Свързан с това е и втори проблем, а именно неспособността на политическите лидери да ангажират...
Read More
1 2 3

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма